english2023    24. 10. 26. 10. 3. 11.

Předprodej vstupenek

On-line prodej vstupenek

Vstupenky na festivalové koncerty lze rezervovat a eVstupenku koupit on-line prostřednictvím portálu www.hkpoint.cz
(maximální doba trvání rezervace je 10 dní).

Předprodej vstupenek

Infocentrum Hradec Králové
Eliščino nábřeží 626, 500 03 Hradec Králové
tel. Infocentrum: +420 495 433 052
www.hkinfo.cz

Pokladna v místě konání koncertu
45 minut před začátkem koncertu
Tel.: 495 211 375, 495 221 901 (pokladna FHK)
E-mail: pokladna@fhk.cz, fhk@fhk.cz