english2023    24. 10. 26. 10. 3. 11.

Festivalu Hudební fórum Hradce Králové se podařil husarský kousek - vytvořit v pěti koncertech reprezentativní panorama hudební tvorby 2. poloviny 20. století. V programu festivalu nenajdete nic jiného než absolutní mistrovská díla, která budou bez pochyby za sto let tak známá, jako jsou dnes Beethovenova Pátá symfonie nebo Dvořákova Novosvětská.

Zvláště můžeme jmenovat Messiaenův Quator pour la fin du temps (Kvartet pro konec času), jehož kořeny jsou zapuštěny ve druhé světové válce, ale také skladby Henzeho a Schnittkeho, které - obklopeny Mozartem a Bachem - jsou důkazem kontinuity hudební tvorby v celé dlouhé hudební tradici...

Pierre-Yves Tribolet, ředitel Euroradio Classics, European Broadcasting Union, 2006