english2023    24. 10. 26. 10. 3. 11.

Ohlasy

2011

V loňském sedmém ročníku například nabídl festival dvě unikátní události - večer s violoncellistou Janem-Filipem Ťupou (8.11), který nejen že zvládl dílem sebevražedný, dílem flagelantský program ze sólové skladby Iannise Xenakise Nómos alfa a dalších dvou koncertantních děl (Styx a Léthé Wolfganga Rihma a Reflections on Narcissus Matthiase Pintschera) fenomenálně, ale byl také tím, skrze něhož hudba dokonale fungovala směrem k publiku. (...) Druhou velkou událostí byly Dny Arvo Pärta, nasměrované k pärtovskému koncertu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (4.11), jejichž součástí byl projekt v královéhradecké katedrále sv. Ducha "Hodinky s Arvo Pärtem". Více »

Wanda Dobrovská, Harmonie 1/2012

"Mám ohlasy ze zahraničí, že Hudební fórum Hradec Králové se stalo již evropským fenoménem. Festival se začíná srovnávat s festivalem Warszawska jesień a dalšími festivaly, které existují padesát let. Hudební fórum je oslavou dramaturgické svobody, oslavou svobody umělecké Ale především uspokojuje právo českého posluchače poslouchat hudbu, která zní v celém světě. Bez Hudebního fóra by zde toto právo nebylo." Více »

Lukáš Hurník, prezident Hudebního fóra Hradec Králové, 8. 11. 2011 pro ČRo

2010

"Šest ročníků festivalu dramaturgicky zaměřeného na současnou vážnou orchestrální hudbu je skórum poměrně dobré. (...) Královéhradecká filharmonie je dnes už s přehledem zkušeným orchestrem, nové hudby se nebojí, není jí zatěžko přijmout ji jako výzvu a být příkladem jiným regionálním orchestrům. (...) Doteky staré a nové hudby bylo ostatně téma celého festivalu a na každém z koncertů bylo zohledněno - výběrem hudby, v níž je taková konfrontace autorským záměrem, na dvou koncertech dokonce včetně inspiračního zdroje. (...) Dramaturgickým vrcholem HFHK byla Samplersuita z kompozice Heinera Goebbelse Surrogate Cities. (...) Artistní "poslýchané" (podle vzoru podívaná) učinili zadost Karel Košárek na zahajovacím večeru a houslisté David Pokorný a Eduard Bayer (ve Schnittkeho Concertu grossu č. 3). (...) ...daří se hradeckému festivalu držet si vysokou úroveň a při daném zaměření a zacílení na laické publikum být (zatím) jediným festivalem svého druhu v Čechách." Více »

Wanda Dobrovská

2009

"K autorům, kteří přinesli do hudby trvalé hodnoty, patří bezesporu komponista, jemuž byl věnován první program Hudebního fóra. Žijící legenda soudobé hudby Krzysztof Penderecki byl na koncertu přítomen jako autor i dirigent. (...) Na festival se podařilo dostat špičková, reprezentativní díla soudobé hudby a uvítat nestora současné skladatelské generace." Více »

Olga Kittnarová, A tempo revue, 25. listopadu 2009

"Violoncellista Jan Filip Ťupa, který již na počátku koncertu vystoupil jako člen klavírního tria, se po přestávce ujal sólového partu Zimmermannova Koncertu pro violoncello a orchestr "ve formě pas de trois". (...) K výkonu znamenitého violoncellisty se opět připojil vyvážený a profesionální výkon orchestru pod jistým vedením Bernharda Kontarského." Více »

Michal Novenko

"Jaderná energie, její síla a její hrozba - to je skutečně moderní námět, který spojoval všechny skladby čtvrtého večera Hudebního fóra Hradec Králové 2009. (...) Americká pěvkyně Lauren Flanigan fascinovala znělostí svého hlasu, který se zřetelně klenul i nad hutným orchestrálním zvukem bez jakéhokoli pocitu námahy. (...) Výborné interpretační výkony tedy nakonec zaslouženě vzbudily vřelou odezvu v publiku." Více »

Michal Novenko

2008

"Hudba, kterou jsme na koncertech slyšeli, byla energeticky silná, "moudrá", s obrovským rezonančním potenciálem. Nebyla nezávazně artistní, žádný experiment, originalita za každou cenu, dokonce ani žádná elektronika - s výjimkou Schnitkkeho violoncellového koncertu, ve kterém je sólový part v závěru veden pozvolna zesilující amplifikací nad orchestr. Výrazově zahrnovala minimal (Martynov), postmodernu (Silvestrov) i alternativu (Tarasov), především ale byla jak kontemplativní, tak komunikativní." Více »

Wanda Dobrovská, A tempo revue, 8. ledna 2009

"Skvělou tečkou za přehlídkou byl minulý týden koncert z díla Alfreda Schnittkeho. (...) Mezi sólisty vynikla zpěvačka Iva Bittová, která v geniálně gradované bizarní scéně v rytmu tanga zazpívala a zahrála část partu Mefista. Protagonistou druhé poloviny večera byl litevský cellista David Geringas. Rozezpíval nástroj žalostnými tóny a zasáhl duši posluchačů." Více »

Petr Veber, iHNed, 21. listopadu 2008

2007

"HFHK má vyhraněnou koncepci, která ho nicméně nikterak neomezuje - snahou představovat koncertním provozem prověřená, avšak u nás dosud z větší části z živého provedení nepoznaná díla současné světové hudby naplňuje ušlechtilé misijní poslání, nabízí někdy i neopakovatelný estetický zážitek a vzhledem k tomu, že dramaturgie je evidentně zaštítěna širokým rozhledem, výjimečnou rozlišovací schopností a nadosobním zájmem, má i spirituální přesah." Více »

Wanda Dobrovská, Harmonie 1/2008

2006

"Festivalu Hudební fórum Hradec Králové se podařil husarský kousek - vytvořit v pěti koncertech reprezentativní panorama hudební tvorby 2. poloviny 20. století." Více »

Pierre-Yves Tribolet, ředitel Euroradio Classics, European Broadcasting Union, 2006

"Reichovy Tři příběhy ukázaly, kam se mohou prostřednictvím multimediálních prostředků posouvat principy hudebního divadla jako komplexního uměleckého tvaru." Více »

Helena Havlíková, Lidové noviny, 30. července 2007

"...dramaturgie hradeckého Fóra se může směle měřit s progresivními evropskými orchestry." Více »

Dita Hradecká, Lidové noviny, 31. října 2006

"Hudební fórum se vedle festivalů Divadlo evropských regionů nebo Jazz jde městem stává dalším symbolem otevřenosti a modernosti Hradce Králové." Více »

Petr Mareček, MF DNES, 21. listopadu 2006