english2023    24. 10. 26. 10. 3. 11.

Anatolijus Šenderovas

česká verze

Anatolijus ©enderovas

Anatolijus Šenderovas (*1945) patří k předním litevským skladatelům současnosti. Jeho díla zazněla na více než 40 mezinárodních hudebních festivalech, mj. v Německu, Lucembursku, Velké Británii, Skotsku, USA, Japonsku, Izraeli, Jižní Africe, Polsku, Švédsku, Filnsku, Nizozemí či na Novém Zélandu. V roce 1997 mu bylo uděleno nejvyšší litevské ocenění v oblasti umění – Litevská národní cena. Šenderovas je též nositelem Řádu litevského velkoknížete Gediminase (Rytířského kříže, 1995) a Řádu za přínos Litvě (Důstojnického kříže, 2006). V roce 1993 se stal laureátem Mezinárodní skladatelské soutěže v Praze (ocenění za komorní kompozici na texty Franze Kafky) a o rok později laureátem Mezinárodní soutěže W. Lutoslawského ve švédském Kilu. V roce 2002 Šenderovas získal prestižní Evropskou skladatelskou cenu na Europäischer Musik Sommer Berlin za Concerto in Do pro violoncello a orchestr a v roce 2008 mu organizace World Intellectual Property Organization (WIPO) udělila zlatou medaili a cenu The 2008 WIPO Creativity Award.

Šenderovas prošel vilniuskou a leningradskou kompoziční školou. V roce 1990 odjel na stáž do Izraele, kde studoval na Hudební akademii Samuela Rubina v Tel Avivu. Výsledkem tohoto pobytu byl i průnik výrazných vlivů židovské hudby a kultury do Šenderovasovy tvorby, což se promítlo třeba ve skladbách Simeni kahotam ad libeha pro soprán, bas, perkuse a orchestr, Paratum cor meum pro cello, sbor, cembalo a orchestr, Shma Israel pro kantora, mužský a chlapecký sbor a orchestr nebo v komorním kusu Písně Sulamitky. Ostatně, skladatelská postava, která tíhne k židovským tradicím, má v Litvě své opodstatnění: Židé totiž ve Vilniusu tvořili až do hitlerovské a stalinské genocidy značnou část obyvatelstva a litevskému hlavnímu městu se nikoli náhodou říkalo "Jeruzalém severu". Z Šenderovasových děl posledních let si pozornost zaslouží zvláště Koncert pro violoncello a orchestr Concerto in Do (věnovaný violoncellistovi Davidu Geringasovi, 2002) a také balet Desdemona (2005), který si dosud udržuje své místo v repertoáru Opery a baletu Litevského národního divadla.

Hudba Anatolijuse Šenderovase zní osobitě, vyznačuje se specifickými barvami, improvizačním charakterem, emocionalitou, koncentrací působivě dramatického výrazu a energie. Jeho skladby vždy rozvíjejí prosté tematické motto, využívají hudební prvky starých východních kultur i abstraktní atonality. Patrná je zvýšená pozornost k religiózním tématům, Šenderovas často sahá po starozákonních i novozákonních příbězích a textech. Jeho hudba je provozována předními litevskými i zahraničními interprety.

Anatolijus Šenderovas

english version

Anatolijus Shenderovas (*1945) is one of the most prominent Lithuanian composers. His pieces has been performed at the more than 40 International music festivals in Germany, Luxembourg, Great Britain, Scotland, USA, Japan, New Zealand, South Africa, Israel, Poland, Sweden, Finland, Netherlands, and many others.

In 1997 Anatolijus Šenderovas was awarded by The Lithuanian National Award – the country highest recognition for excellence in arts. He is also a bearer of the Order of the Grand Duke of Lithuania Gediminas (Knightly Cross), 1995 and of the Order of Merit to Lithuania (Officer's Cross), 2006; Laureate of the International Composition Competition in Prague, Czech Republic, 1993 (chamber composition on Franz Kafka text) and of V. Lutoslavski International Contest in Kil, Sweden, 1994.

In 2002 Anatolijus Šenderovas was awarded by the European Composer' Prize at the Europäischer Musik Sommer Berlin for Concerto in Do for Cello and Symphony Orchestra and in 2008 by The 2008 WIPO (World Intellectual Property Organization) Creativity Award.

Anatolijus Šenderovas' music has distinctly recognizable sound and does not lack magic for its specific modal colour, improvisational character, development of the piece from a single thematic motto, emotionality, strong dramatic expression and energy. His music includes elements of both archaic Oriental music and more abstract atonal style. The composer does not adhere to a single method of composition, instead he chooses particular most appropriate composing techniques for every new piece. Anatolijus Šenderovas gives a lot of attention to the sacred themes, using the stories and texts from the Old and New Testament. His music perfectly fits in the European new music context and is often performed by the Lithuanian musicians as well as performers from the other continents.

Exodus pro perkuse a symfonický orchestr

(2004 - 2008) 

Exodus pro perkuse a symfonický orchestr je inspirován stejnojmennou starozákonní pasáží, která pojednává o odchodu izraelitů z egyptského zajetí, jejich přechodu přes Rudé moře a o předání deseti přikázání na hoře Sinaj.

"Zvuk polnice (šofaru) víc a více sílil.
Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal."

Skladatel zpracovává tuto biblickou historii po svém, a to při užití moderních kompozičních prostředků jako je aleatorika, sonoristika, sahá po teatrálních prvcích, pracuje s témbrovými a dynamickými kontrasty atd. Interpret partu bicích nástrojů je zároveň tvůrcem, který svým závažným vkladem utváří dramaturgický plán díla.

Skladba existuje v několika verzích. Ta, která zazní v Hradci Králové, vznikla přímo na objednávku festivalu Hudební fórum Hradec Králové 2008.