english2023    24. 10. 26. 10. 3. 11.

Program Hudebního fóra 2022

čtvrtek 3/11/2022, 20.00 h
sál Filharmonie Hradec Králové

F1 – Concordia

Tancuj, když jsi rozbitý, když sis strhnul obvaz, uprostřed boje, ve své krvi, když jsi úplně svobodný! Tak zní poselství pěti vět Cellového koncertu Anny Clyne. Concordia – svornost – je podtitul symfonie Moussy i zahajovacího koncertu festivalu HFHK, hudebního daru Filharmonie Hradec Králové Kyjevu.

Ivan Karabic (1945–2002)

Koncert pro orchestr [C dur] č. 1 – „Hudební dar Kyjevu“ (1980–81)


Anna Clyne (*1980)

Dance pro violoncello a orchestr (2019)


- - - Přestávka - - -

Samy Moussa (*1984)

Symfonie č. 1 – „Concordia“ (2016–17)


Petr Nouzovský violoncello
Filharmonie Hradec Králové
Zbyněk Müller dirigent

detaily koncertu »

čtvrtek 10/11/2022, 20.00 h
sál Filharmonie Hradec Králové

F2 – Inspirováno Beethovenem

Co hráč PKF – Prague Philharmonia, to sólista: ukáže se v neobarokním koncertu Bibika. Smyčcový orchestr dýchající spolu jako kvarteto a fortissimo výrazu z dokonalosti souhry místo hlasitosti: v Coriglianově symfonii prolamující po vzoru Velké fugy Beethovena hranici mezi hudbou komorní a orchestrální.

Valentin Bibik (1940–2003)

Koncert pro violu a komorní orchestr [č. 1] op. 53 (1984)


- - - Přestávka - - -

John Corigliano (*1938)

Symfonie č. 2 pro smyčcový orchestr (2000)


Milan Paľa viola
PKF – Prague Philharmonia
Marián Lejava dirigent

detaily koncertu »

čtvrtek 21/11/2022, 20.00 h
sál Filharmonie Hradec Králové

F3 – Předkolumbovské rituály

Za posvátnem i karnevalem. Cesta časem do předkolumbovské latinské Ameriky a nočních klubů Mexika City nemůže neskončit tancem. Světsky zábavným i ďábelsky virtuózním, swingově posedlým i panteisticky rituálním – aztéckým, mayským a inckým.

Esteban Benzecry (*1970)

Rituales Amerindios, předkolumbovský triptych pro orchestr (2008)


- - - Přestávka - - -

John Adams (*1947)

Must the Devil Have All the Good Tunes? [Musí mít ďábel všechny dobré melodie?] pro klavír a orchestr (2018)

Gabriela Ortiz (*1964)

Antrópolis (2019)


Miroslav Beinhauer klavír
Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser dirigent

Performerka: Natálie Podešvová
Choreografie: Adam Halaš

detaily koncertu »

úterý 24/11/2022, 20.00 h
sál Filharmonie Hradec Králové

F4 – Rekviem za mého přítele

Preisnerova hudba ve filmech Kieślowského nedokresluje dodatečně atmosféru, ale stojí v základu jejich koncepce. Nezřídka úplně nahrazuje slova a rozmluvy. (Neo)romantickou hudbou, prajazykem niterných citů, promluvil skladatel i ve chvílích nejtěžších.

Zbigniew Preisner (*1955)

Requiem for My Friend (1996)


Jana Sibera soprán
Hana Kavalírová a Natálie Štorková (členky Královéhradeckého dětského sboru Jitro) dívčí soprán
Lucie Silkenová soprán
Jan Mikušek kontratenor
Tomáš Badura tenor
Václav Jeřábek bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Rastislav Štúr dirigent

detaily koncertu »

Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima