english2023    24. 10. 26. 10. 3. 11.

Program Hudebního fóra 2020

Neděle 11/10 2020, 20.00 h
Sál Filharmonie Hradec Králové

koncert ZRUŠEN

F1/B2 – Děvčátko se sirkami
Zahajovací koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové 2020

David Lang (*1957)

the little match girl passion [Pašije děvčátka se sirkami], verze pro komorní sbor a 4 sólové hlasy (2008)

Uslyšet hlas nedoprovázených dětí a vrátit se k lidskosti
Pašije děvčátka se sirkami, Pulitzerovou cenou vyznamenaný žalozpěv nad smrtí dítěte na ulici, napsal David Lang na text pohádky Andersena a výňatků z Matoušových pašijí J. S. Bacha. Účinek rozjímavých barokních vložek skladatel přirovnal k efektu zpomaleného promítání filmu. Zatímco naslouchání jednomu a tomu samému vede v běžném životě k zlhostejnění, Langovy minimalistické hudební sekvence mají moc svědomí probouzet.

 

Sarah Kirkland Snider (*1973)

Unremembered [Zapomenuto], cyklus písní pro 3 hlasy, komorní orchestr a elektroniku (2017), (výběr)

Stockholmský syndrom tématem písní na pomezí klasiky a popu
Milujete to, čeho se bojíte? Přestaňte hledat normalitu v tom, čemu je třeba čelit! Najděte v minulosti, co Vám brání, abyste se dnes cítili dobře. Hudební, literární a vizuální cesta Sarah Kirklandové Sniderové zapomenutou krajinou dětských zranění k sebepřijetí. Ženský protest i mateřská domluva varující před hledáním krásy v utrpení.

 

Martinů Voices
Orchestr Berg
Lukáš Vasilek dirigent a sbormistr

detaily koncertu »

úterý 13/10 2020, 20.00 h
Sál Filharmonie Hradec Králové

koncert ZRUŠEN

F2 – Píseň o Zemi (pův. Colin Currie)

Steve Reich (*1936)

Hudba pro ansámbl a orchestr (2018)

Reichova jednoduchá vakcína proti složitosti modernismu
Modernismus nenechal ze staré dobré rytmické pravidelnosti kámen na kameni. Zdvihnul i kotvu, které poutala melodie a akordy k pevnému dnu tónin. Reich se souputníky vrátil hudebnímu dění novým způsobem starý řád. Obnovil tím i přerušené spojení mezi klasickou a populární hudbou. Ponořte se s Reichem do jiné vrstvy existování, do moře rytmu, který smiřuje trvání s plynutím.

 

Christopher Rouse (1949–2019)

Rapture [Vytržení] pro orchestr (2000)

Vzorek věčnosti
Ochutnejte věčnost! Očekávejte budoucnost, která ještě není, pamatujte si minulost, která již není, vnímejte přítomnost, která nemá rozsah. Anebo poslouchejte symfonickou báseň „Vytržení“ držitele Pulitzerovy ceny i Grammy, Christophera Rouse. Vydejte se na cestu k radosti, která ani nepřichází, ani nepomíjí.

 

Christopher Cerrone (*1984)

Will There Be Singing [Zda se také zpívá] pro orchestr (2017)

O moci bezmocných aneb životu v pravdě
Miliardář prezidentem? Zpívá se v časech, kdy se mluvčím tekutého hněvu proti establishmentu stane ten, jenž je v ekonomické rovině jeho ztělesněním? Cerrone odpovídá na volbu Trumpa v roce 2016 po vzoru Havla: zpěvem o temných časech, životem v pravdě.

 

Andrew Norman

Sustain (2018)

Udržet Zemi, která drží nás
Andrew Norman napsal skladbu „Udržet“ pro zahajovací koncert sté sezóny Losangeleských filharmoniků. Skladatelovu vizi posluchače v sále Walta Disneyho za dalších sto let – v roce 2118 – ovládá starost, že neděláme dost pro udržení planety, která drží nás. Skladba staví člověka před realitu, která jej zve, aby tvořil pro věčnost. Vede k poznání, že svoboda není absence omezení, ale možnost i schopnost vtiskovat času osobní ráz. Dílo získalo Grammy 2020 v kategorii nejlepší orchestrální výkon, bylo nominováno v kategorii nejlepší soudobá klasická skladba a na Pulitzerovu cenu 2019.

 

Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser dirigent

detaily koncertu »

čtvrtek 15/10 2020, 20.00 h
Sál Filharmonie Hradec Králové

koncert ZRUŠEN

F3 – Gran Toccata

Thomas Larcher

Chiasma pro orchestr (2017)

Celý svět v jeho kráse i ukrutnosti
Thomas Larcher, vyznamenaný v roce 2019 Velkou rakouskou státní cenou, přináší na koncertní pódia velkoměst jemnou zvukovou paletu odposlouchanou v přírodě tyrolských údolí. Tento klavírista profesí a horolezec zálibou nachází jedinečné tóny pro vyjádření lidské osamělosti. Nové hudbě nevyčítá, že se chová macešsky k tóninám, ale že se v ní věci dějí příliš rychle: „jako když rychlík prosviští kolem nástupiště“. Larcher srozumitelným hudebním jazykem oslovuje běžné koncertní publikum a otevírá přístup do světů, které by jinak zůstaly zavřené.

 

Dieter Ammann

Klavírní koncert – „Gran Toccata“ (2016–19)

Oheň hudby jako maják v moři klimatických změn
Dieter Ammann, jazzfunkový muzikant spatra vystupující s hvězdami popmusic i perfekcionistický skladatel festivalů nové hudby, nelétá na provedení svých skladeb, aby nezanechal uhlíkovou stopu. Při ekologičtější cestě nočním vlakem Ammannovi někdo ukradl zavazadlo s přípravnými skicami k novému Klavírnímu koncertu – Velké toccatě. Skladatel frustraci překonal, nové dílo dopsal a věnoval ho lidem s bdělou myslí, kteří v zájmu trvale udržitelného rozvoje méně konzumují.

 

Jörg Widmann (*1973)

Mše pro velký orchestr (2005)

Mše za trpící
Mší z roku 2005 Widmann neoslavil uvedení krajana Ratzingera na papežský stolec, ale trpícího člověka. Skladatel propůjčil hlas člověku v nouzi, přihlásil se o svoji svobodu angažovat se a s přijetím odpovědnosti za druhého nalezl smysl života i transcendentno. Widmann bez použití vokálního aparátu utkal z nitek „zpěvu“ nástrojů monumentální tapiserii na téma ukřižování a zmrtvýchvstání, zvukový prostor, v němž přestává platit zemská přitažlivost.

 

Daniel Wiesner klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
Kaspar Zehnder dirigent

detaily koncertu »

Světelný design: Jaromír Vlček
Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima
při všech koncertech festivalu

Animace a videoprojekce: Pavel Trnka
při koncertech 13. a 15. 10. 2020