english2023    24. 10. 26. 10. 3. 11.

Úterý 2. 11. 2010, 20.00 hod.

Sál Filharmonie Hradec Králové

George Gershwin
Rapsodie v modrém

Paul Schoenfield
Four Parables (Čtyři podobenství pro klavír a orchestr), (1983)
1. Rambling Till the Butcher Cuts Us Down
2. Senility's Ride
4. Dog Heaven

***přestávka***

Steven Stucky
Druhý koncert pro orchestr (2003, Pulitzerova cena 2005)
1. Overture (with Friends). Allegramente
2. Variations. Andante calmato
3. Finale. Allegro energico

Filharmonie Hradec Králové
Karel Košárek klavír
Jiří Pavlík syntezátor
Jan Kučera dirigent

Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví USA v Praze

Rapsodií v modrém debutoval pětadvacetiletý George Gershwin (1898-1937) jako vážnohudební koncertní umělec. Vhodná příležitost se naskytla v rámci koncertu s hrozivým podtitulem "Experiment v moderní hudbě". Organizátor koncertu Paul Whiteman chtěl hudebnímu establishmentu názorně ukázat, že nadešel čas povýšení amerického jazzu na úroveň evropské artificiální hudby. Název skladby neodkazuje jen k blue notes, charakteristickým, v evropském smyslu nepřesně intonovaným intervalům, které jsou pozůstatkem svérázného intonačního cítění černošských lidových zpěváků, ale také ke Gershwinově vztahu k výtvarnému umění, resp. k Whistlerově výstavě s obrazy jako Nocturno v černé a zlaté, kterou skladatel tehdy navštívil. Znak naříkavého bluesového stylu - úvodní glissando klarinetu, tj. změnu výšky provedenou tak plynule, že posluchač nevnímá jednotlivé stupně, přes něž se přechází, vnesl do Gershwinovy partitury Whitemanův klarinetista Ross Gorman. Původní jazzová instrumentace pro orchestr Paula Whitemana byla upravena pro symfonický orchestr až dodatečně.

Čtyři podobenství Paula Schoenfielda (1947), jednoho ze tří finalistů Pulitzerovy ceny 2003 (se Stevem Reichem a vítězným Johnem Adamsem), mísí na podkladu čtyř příhod ze skladatelova života, jejichž pojítkem je existenciální ohrožení, symfonismus Gershwina, lisztovskou virtuozitu, vtip hudby ke kresleným seriálům a stíny Bernsteinovy Symfonie č. 2 - Věku úzkosti. První část čtyřvětého klavírního koncertu je inspirována zprávou o propuštění stárnoucího ochrnutého vraha z věznice. Druhá věta je vzpomínkou na vermontského starce, který v posledním společném rozhovoru se skladatelem okomentoval srovnání někdejší mladické energie s momentální kondicí poznámkou: "život je parodie". Třetí část (Elegie) se váže ke smrti mladého přítele, který odmítnul lékařské ošetření a zemřel v důsledku fanatického náboženského obřadu. Finále se odehrává v jazzovém klubu psího ráje, který si skladatel vymyslel, aby utěšil dvě malé děti, které za trest přišly o svého domácího mazlíčka.

Steven Stucky (1949) patří od premiéry svého prvního Koncertu pro orchestr (1988, Filadelfský orchestr) mezi vůdčí postavy americké hudby. Vedle působení na Cornellově univerzitě zastával dvě desetiletí místo poradce Losangeleské filharmonie pro novou hudbu. Za svůj Druhý koncert pro orchestr, zkomponovaný u příležitosti zahajovací sezóny Losangeleské filharmonie v nové koncertní síni Walta Disneyho, získal v roce 2005 Pulitzerovu cenu. V první větě koncertu vzdává skladatel hudební poctu svým významným přátelům. Podobně jako Bach používal hudební motto B-A-C-H, transkribuje Stucky podle předem určeného klíče do not iniciály Losangelské filharmonie (LAP = A-A-H) a jména významných osobností spjatých s orchestrem: tehdejšího uměleckého šéfa orchestru Esy-Pekky Salonena (Esa-Pekka = Es-A-H-E-D-D-A, resp. EPS = E-H-Es), legendárních ředitelů Ernesta Fleischmanna a Deborah Bordové, architekta Franka Gehryho ad. Všechna témata zazní v první větě také současně jako quodlibet v podobě žesťové fanfáry. Místy prosvítá vliv díla Lutoslawského, jehož je Stucky uznávaným znalcem.

Dirigent, skladatel, aranžér a klavírista Jan Kučera využívá od roku 2002 příležitostí, které mu v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu jako svému asistentovi nabízel šéfdirigent Vladimír Válek, pod jehož vedením absolvoval v roce 2006 na pražské HAMU. S předními českými orchestry natočil nebo veřejně realizoval na padesát symfonických děl soudobých autorů. S Dětskou operou Praha natočil a následně řídil v pařížské Opéra Bastille Krásova Brundibára. Ve spolupráci s tanečním souborem Compagnie Marie Chouinard provedl v roce 2007 v pražské O2 areně Stravinského Svěcení jara. V téže době získal v dirigentské soutěži Pražského jara čestné uznání a úspěšně vystoupil se SOČRem ve vídeňském Musikvereinu a na japonském turné. Od dubna 2008 je dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Karel Košárek vystudoval konzervatoř v Kroměříži a Akademii múzických umění v Praze. Svá studia zakončil v americkém Dallasu, kde získal diplom Artist Certificate a titul Master in Music. Je laureátem Mezinárodní klavírní soutěže Waltera W. Naumburga v New Yorku (1997). Jeho mezinárodní umělecké aktivity dokumentují recitály v New Yorku, Dallasu, Calgary, Tel Avivu, Petrohradu a Bangkoku, stejně jako koncertní vystoupení v Evropě a Japonsku. Pravidelně spolupracuje s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou. Doprovázel ji na koncertech v České republice, Hamburku, Vídni, Paříži, při jejím americkém debutu v Lincolnově centru i během jejího japonského a amerického turné. Jeho diskografie zahrnuje vedle sólových nahrávek CD s Pražskou komorní filharmonií, Českou filharmonií řízenou Christopherem Hoghwoodem nebo písňový recitál s Romanem Janálem.

Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887. Období největšího uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara. Současným šéfdirigentem FHK je Ondřej Kukal, hlavním dirigentem Andreas Sebastian Weiser. FHK účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. Od roku 2005 je Filharmonie Hradec Králové pořadatelkou festivalu Hudební fórum Hradec Králové.

(Hr)