english2023    24. 10. 26. 10. 3. 11.Vstupenky « Zpět na program HFHK 2019

Úterý 15/10 2019, 20.00 h
Sál Filharmonie Hradec Králové

Metakosmos
Zahajovací koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové 2019

Anna Thorvaldsdottir (*1977)

Metacosmos [Metakosmos] pro orchestr (2017)

Objednávka Newyorské filharmonické společnosti s laskavou podporou Ceny Marie-Josée Kravisové pro novou hudbu
Prem. 4. 4. 2018, New York, Newyorská filharmonie, Esa-Pekka Salonen

Nakladatel: Chester Music Ltd. / Music Sales Ltd.

Bent Sørensen (*1958)

L'Isolla della Città [Ostrov ve městě] pro housle, violoncello, klavír a orchestr (2014–15)

  • 1. Traduci, calmo
  • 2. Andante ma non troppo – Arioso dolente – Andante ma non troppo
  • 3. Andantino – Scherzando
  • 4. Scherzando, presto
  • 5. Lamentoso

Objednávka Dánského rozhlasu, Symfonického orchestru Trondheim a Trondheimského festivalu komorní hudby
Prem. 21. 1. 2016, Kodaň, Trio con Brio Copenhagen, Dánský národní symfonický orchestr, Joshua Weilerstein
Grawemeyerova cena 2018

Nakladatel: Edition Wilhelm Hansen AS

- - - Přestávka - - -

Esa-Pekka Salonen (*1958)

Klavírní koncert (2007)

  • 1.
  • 2.
  • 3.

Objednávka Newyorské filharmonie, BBC, Francouzského rozhlasu a Severoněmeckého rozhlasu Hamburk
Prem. 1. 2. 2007, New York, Yefim Bronfman, Newyorská filharmonie, Esa-Pekka Salonen

Nakladatel: Chester Music Ltd. / Music Sales Ltd.

Eben Trio
    Roman Patočka housle
    Jiří Bárta violoncello
    Terezie Fialová klavír (Sørensen)
Miroslav Beinhauer klavír (Salonen)
Filharmonie Hradec Králové
Marko Ivanović dirigent

Ostrov ve městě
Vzpomínky na minulost, proměny v čase a osamocený člověk ve víru města, před kterým není úniku.
Pohybové obrazy vycházející ze silných motivů Sørensenovy hudby křehce doplňující trojjedinost sólistů.

Choreografie: Adam Halaš
Účinkují: Eliška Vavříková a Iva Vejražková Holubová

Světelný design: Jaromír Vlček
Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima


Název díla Islanďanky Anny Thorvaldsdottirové Metakosmos odkazuje k „jinému světu“, příchodu na místo, kde opouštíme to, co známe. Součástí počátečního chaosu je pochopení, že na této cestě se vše děje bez naší kontroly. Je nevyhnutelné, aby se to stalo a přijali jsme to. Jsme vtahováni do boje o moc, do černé díry, které neunikne světlo, natož my sami. Podle skladatelky nezbývá než věřit, že to, co najdeme „na druhé straně“ – ve vlastním podvědomí – bude dobré. Dodatečné metafory mohou pomoci, jsou však druhotné, podobně jako když skladatelka žádá interprety, aby dlouze vydržené tónové výšky byly hrány se stejným soustředěním, s jakým by provazochodec nesl křehkou květinu. Thorvaldsdottirové nejde o hudební ilustrování. Inspirací k počáteční grafické skice díla bylo objevení rovnováhy mezi chaosem a krásou v hudebním materiálu samotném, možnost spojení protikladů – sérií tónových výšek i tradiční harmonie, detailů i celku – v jednotně uspořádanou kompozici. Kus končí nalezením krásy a pokoje „na druhé straně“. Zda bude rozřešení trvalé, nebo přijdou další otázky, zůstává otevřené.

Název trojkoncertu Ostrov ve městě odráží Sørensenovu osobní zkušenost s bydlením v centru Kodaně. Situace člověka na soukromém balkonu uprostřed ruchů velkoměsta se dánskému skladateli spojila se situací komorního souboru – trojjediného sólisty – uprostřed orchestru. Koncert tvoří pět bez přestávky navazujících vět: předehra, kvazi fuga (jíž stála vzorem poslední věta Beethovenovy Klavírní sonáty č. 31), mezihra, scherzo a rozloučení. V jejich průběhu se ostrov snaží uniknout stínům města. Ve scherzu hraje pomyslný David s Goliášem vyrovnanou partii, ve finální části se toužení tria naplní tichým vyklouznutím. Nordheim řekl výstižně o Sørensenově hudbě: „připomíná mi něco, co jsem nikdy neslyšel!“ Platí zde to, co řekl Wilde o hudbě Chopina: vytváří posluchači minulost, kterou neznal, ovzduší zármutků, které zůstaly skryty před jeho slzami. Esteticky i technicky jde nepochybně o hudbu dnešní, přesto vytváří dojem, že je prostoupena vzpomínkami. Avšak v okamžiku, kdy jsme na dosah něčeho hmatatelného a rozeznatelného, iluzionista Sørensen nechá veškerý v podstatě jednoduchý a křehký hudební materiál rozplynout a zmizet v jeho vlastních ozvěnách a ozvěnách ozvěn.

Finský dirigent a skladatel Salonen vychází ve svém Klavírním koncertu z konceptu virtuosa pohybujícího se na hranici svých fyzických (ale i duševních) možností, tedy obdobě provazolezce, jenž si – podle Nietzscheho – z nebezpečenství učinil povolání. Nejde však o návrat k romantickému pojetí vztahu sólisty a orchestru. Kvazi sociodrama, tedy přehrávání role jednotlivce vůči skupině, potažmo mase, se nekoná. Klavírista (na rozdíl od houslisty) má totiž možnost hrát v každém okamžiku celé množiny tónů a Salonen je fascinován plynulými proměnami úlohy klavírního partu vůči celku: jednou je vůdčím hlasem, jindy rovnocennou součástí dvojice nebo souboru nástrojů a ještě jindy osamoceným sólovým projevem. První věta koncertu – fantazie na tónu d – je založena na nepřetržitých obměnách vstupního imaginárního barokního tance. Kadence otevírá vědecko-fantastickou druhou větu – hold Stanisławu Lemovi. Ptáci-roboti post-biologické doby v ní podle skladatele pocítí bytostnou potřebu folklorních projevů balkánské provenience. Poslední část je založena na návratech pěti akordů, které v sobě skrývají současně pět stupnic, základ melodických možností věty.

Eben Trio patří mezi nejvýznamnější klavírní tria v České republice. Soubor nese ve svém názvu jméno významného českého skladatele Petra Ebena. Vystupuje na prestižních pódiích, např. pražského Rudolfina, mnichovského Gasteigu, hamburské Laeiszhalle, washingtonského Kennedyho centra či pekingského Velkého národního divadla. Eben Trio koncertovalo ve většině států Evropy, v USA, Číně a Koreji, jako první český ansámbl získalo pozvání na Akademii Verbierského festivalu a na festival Septembre Musical Montreux-Vevey. Soubor je mj. nositelem Ceny Spolku pro komorní hudbu České filharmonie a absolutním vítězem Hudební soutěže Mezinárodního lycejního klubu Švýcarska, která se koná v Lausanne.

Miroslav Beinhauer je absolventem JAMU ve třídě Mgr. Heleny Weiser. Absolvoval stáž ve Vídni na Universität für Musik und darstellende Kunst a roční stáž v belgickém Gentu pod vedením Daana Vandewalleho. V rámci doktorského studijního programu se věnuje mikrotonálním skladbám Aloise Háby. Na mezinárodní klavírní soutěži Amadeus v Brně získal čestné uznání jako nejlepší český účastník ve své kategorii, v klavírní soutěži Prague Junior Note v Praze druhé místo a Mezinárodní hudební soutěži ve Val Tidone v Itálii 3. cenu. Odborná kritika označila jeho provedení extrémně náročného Klavírního koncertu Magnuse Lindberga v rámci HFHK 2017 za famózní.

Filharmonie Hradec Králové nese svůj název od vzniku České republiky v roce 1993. Těleso navázalo na činnost profesionálního městského orchestru založeného v roce 1978, který dosáhl statusu státního symfonického orchestru v roce 1987. Významná období uměleckého rozkvětu orchestru jsou spojena se jmény prof. F. Vajnara, O. Kukala a A. S. Weisera. Od sezony 2018–2019 je šéfdirigentem FHK Kaspar Zehnder. FHK účinkuje na významných festivalech včetně Pražského jara a také v zahraničí. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují nahrávky pro tuzemské i zahraniční vydavatele, Českou televizi a Český rozhlas. Od roku 2005 je Filharmonie Hradec Králové pořadatelkou festivalu Hudební fórum Hradec Králové.

Marko Ivanović vystudoval na pražské AMU obory dirigování a skladba. Je laureátem Mezinárodní soutěže mladých dirigentů Grzegorze Fitelberga v Katowicích. V letech 2009–14 byl šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice. Od roku 2015 je šéfdirigentem Janáčkovy opery Národního divadla Brno. V NdB nastudoval mj. Janáčkovu Věc Makropulos, Její pastorkyni a českou premiéru Powder Her Face Adèse. Za inscenaci Eposu o Gilgamešovi Martinů získal Cenu Divadelních novin. Janáčkovy opery nastudoval v Malmö a Göteborgu. Často premiéruje operní novinky a je vyhledávaným hudebním popularizátorem, např. na koncertech České filharmonie pro děti a mládež.

Výkladové texty: Mgr. Marek Hrubecký

« Zpět na program HFHK 2019