english2023    24. 10. 26. 10. 3. 11.Vstupenky « Zpět na program HFHK 2020

Neděle 11/10 2020, 20.00 h
Sál Filharmonie Hradec Králové

KONCERT ZRUŠEN

F1/B2 – Děvčátko se sirkami

David Lang (*1957)

the little match girl passion [Pašije děvčátka se sirkami], verze pro komorní sbor a 4 sólové hlasy (2008)

Objednávka originální verze pro čtyři zpěváky: Carnegie Hall Corporation a Divadla Perth a Koncertní síně Perth
Prem. 25. 10. 2007, Zankel Hall, New York, Theatre of Voices, Paul Hillier
Pulitzerova cena 2008
Objednávka sborové verze: Irský národní komorní sbor, Paul Hillier
Prem. 20. 11. 2008, Dublin, Irský národní komorní sbor, Paul Hillier

 

- - - Přestávka - - -

 

Sarah Kirkland Snider (*1973)

Unremembered pro 3 hlasy a komorní orchestr (2017), (výběr)

1. Prelude
2. The Estate
3. The Barn
4. The Guest
6. The Girl
7. The Swan
8. The Witch
9. The River
10. The Speakers
13. The Past

Objednávka Merkin Hall a Kaufmanova centra pro Ecstatic Music Festival
Prem. kompletní verze 10. 10. 2014, Ruth Asawa San Francisco School of the Arts, San Francisco, SF School of the Arts Vocal Department

 

Martinů Voices
Orchestr Berg
Lukáš Vasilek dirigent a sbormistr

 

Nathaniel Bellows ilustrace a videa

Pantomima v obrazech.
Pohádka protínající realitu. Velká pohybová fantazie malého světa jednoho zapomenutého člověka.
Příběh mladé dívky, která nikdy nepřestala věřit svým snům.
Adam Halaš choreografie
Eliška Vavříková a Adéla Voldrábová interpretace

 

Když David Lang dostal objednávku od Carnegie Hall na skladbu pro legendy souborového zpívání, Paula Hilliera a jeho Theatre of Voices, brzy pochopil, že má jako Žid vstoupit do repertoárového hájemství křesťanství. V zemi nikoho, na hranici mezi židovským a křesťanským náboženstvím, ale i ateismem, se rozhodl volat člověka ke konání dobra zpěvem o utrpení nevinného, nikoli však přímo Krista. Izraelské vidění světa, kdy všechno cenné a důležité není zde a nyní, nýbrž bylo a především bude, splynulo skladateli s Andersenovou pohádkou Děvčátko se sirkami. Příběh bezprizorného dítěte, které přehlíženo dospělými zemře na ulici, aby vystoupilo k Bohu, rezonuje s důvěrou, že na konci nezakrytě hrozných událostí stojí vysvobození spojené s osobním přístupem k zaslíbené věčnosti. Podobnost s příběhem Kristova umučení a s jeho vrcholnými zhudebněními je i přes nestrannou volbu ústřední postavy zjevná. Z patnácti čísel Langovy skladby se v sedmi sudých odvíjí děj Andersena, osm lichých patří rozjímavým textům, které skladatel volně přebírá z Bachových Pašijí podle Matouše. V nich se dává prostor posluchačově osobní citové odezvě: touze po vyplakání se, výzvám k trpělivosti, prosbám o slitování a neopouštění nebo projevům úcty k mrtvému tělu. Zatímco opakované naslouchání jednomu a tomu samému vede v běžném životě k zlhostejnění, Langovy minimalistické hudební sekvence mají moc probouzet nejen vědomí, ale i svědomí.

V nepaměti Sarah Kirklandové Sniderové na text a s videi Nathaniela Bellowse přivádí na světlo zasuté vzpomínky. Tématem skladby je dobrodružné objevování krajiny za domem, chlapeckým prožíváním zveličené a nadměrně tajemné, i první setkání s odvrácenou stránkou života. S mrtvým na břehu řeky nebo s dívkou, která si do přírody přinesla vůli skončit se životem. Mysl dospívajícího přetváří nepochopitelnou skutečnost v domov duchů, kteří pokračují v tanci života. První duševní zranění sice prohlubují citlivost, stávají se ale nebezpečnými, když se do odporu přimísí zalíbení, do lítosti vděčnost. Zaměnit strach za náklonnost totiž znamená hledat normalitu v tom, čemu je třeba čelit. Klíčová falešná představa zní: v tvém utrpení je krása. Vytěsněné špatné zážitky se vrací, ale Kirklandová Sniderová věří v možnost vystoupení z kruhu, kdy zraněný působí další zranění. Věří v sílu pojmenování nevědomého. Podobně jako slyšíme v přírodě jinak než doma, tak se za poslechu hudby mění náš pohled na okolní svět. Prizma hudby umožňuje skladatelce znovu vidět průhledným hranolem nevinnosti, který rozkládá minulou bolest. Kirklandová Sniderová sceluje i trhlinu mezi klasickou a populární hudbou. Poté co post-minimalismus spojil tvrdošíjně se opakující melodicko-rytmické modely minimalismu s jazykem starší hudby, V nepaměti spojuje post-minimalismus s rockem. Jde o protestní gesto v duchu femipunkového hnutí Riot grrrl, které vnáší ženský pohled nejen do hudebního světa.

Lukáš Vasilek vystudoval dirigování na Akademii múzických umění v Praze a hudební vědu na Univerzitě Karlově. První zkušenosti se sborovým zpěvem získal pod vedením Jiřího Skopala jako člen chlapeckého sboru Boni pueri. Na tuto praxi později navázal mj. jako druhý sbormistr Sboru Národního divadla. Od roku 2007 je hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru (PFS). Spolupracuje se světově uznávanými dirigenty (Byčkovem, Honeckem, Hrůšou, Luisim, Nosedou, Rattlem ad.) a orchestry (Berlínskými filharmoniky, Izraelskou filharmonií ad.). Je podepsán pod celou řadou nahrávek PFS pro vydavatelství Decca, Supraphon ad., které získaly ceny časopisů Gramophon, BBC Music Magazine nebo Diapason.

Komorní sbor Martinů Voices byl založen v roce 2010. Jeho hlavním uměleckým cílem je špičková interpretace komorní sborové tvorby 19.–21. století. Martinů Voices pracují pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka, jsou pravidelnými hosty nejvýznamnějších českých hudebních festivalů včetně Pražského jara. Spolupráce s Českou filharmonií a J. Bělohlávkem jim přinesla nominaci na International Opera Award. K velkým úspěchům sboru patří také společné koncerty se soubory Tallis Scholars nebo Bang on a Can All-Stars (viz například českou premiéru kantáty Anthracite Fields J. Wolfové). Umění Martinů Voices je zachyceno na několika CD, z nichž nejvýznamnější vydal label Supraphon. CD s komorními sborovými cykly Bohuslava Martinů získalo ocenění Editor’s Choice časopisu Gramophone.

Orchestr Berg založil v roce 1995 dirigent Peter Vrábel, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím. Těleso přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích.

 

Výkladové texty: Marek Hrubecký

 

« Zpět na program HFHK 2020